Miljö- och Kvalitetspolicy

Åkeriet har ambitionen att varje uppdrag skall motsvara kundens krav och förväntningar på våra tjänster vilket innebär att vi:

  • Erbjuder moderna, välskötta fordon och utrustningar där vi även beaktar miljön.
  • Skyddar miljön genom att arbeta med miljöförbättrande åtgärder inom verksamheten och på så vis minska vår miljöpåverkan samt förebygga föroreningar.
  • Prioriterar miljövänliga alternativ vid investeringar med normal avvägning av kvalitet och ekonomi.
  • Följer, för verksamheten, gällande lagar och förordningar.
  • Fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål.
  • Utbildar alla anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i miljö- och kvalitetsfrågor.
  • Ser till att godsets kvantitet och kvalitet förblir oförändrad under uppdraget.
  • Åtar oss att uppfylla ställda krav samt arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet.
  • Samt håller hög servicegrad och har stort kunnande inom verksamheten för att våra kunder ska vara nöjda.