Åkeriet har ambitionen att varje uppdrag skall motsvara kundens krav och förväntningar på våra tjänster vilket innebär att vi:

 • Erbjuder moderna, välskötta fordon och utrustning där vi även beaktar miljön.
 • Skyddar miljön genom att arbeta med miljöförbättrande åtgärder inom verksamheten och på så vis minska vår
  miljöpåverkan samt förebygga föroreningar.
 • Prioriterar miljövänliga alternativ vid investeringar med normal avvägning av kvalitet och ekonomi.
 • Följer, för verksamheten, gällande lagar och förordningar.
 • Fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål.
 • Utbildar alla anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i miljö- och kvalitetsfrågor.
 • Ser till att godsets kvantitet och kvalitet förblir oförändrad under uppdraget.
 • Åtar oss att uppfylla ställda krav samt arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet.
 • Samt håller hög servicegrad och har stort kunnande inom verksamheten för att våra kunder ska vara nöjda.