Kontakta oss

 

Arbetsledning krets: 054-85 27 30

Arbetsledning fjärr: 054 85 27 31

Arbetsledning lokalt: 054-85 27 24

Administration - Ekonomi - HR - Kommunikation

Ekonomi / Miljö
Anki Ullman
054-85 27 35
070-385 95 49
Administratör
Ewa Wedin
054-22 44 211
Löner /Fakturering
Åsa Lindvall
054-85 27 28
Ekonomi
Emma Eriksson
054-85 27 27
Ekonomi
Elenor Franzén
Föräldraledig
HR- & Kommunikationschef
Ellinor Johansson
054-44 28 66
070-7818830

Arbetsledning

Driftchef
Fredrik Gustavsson
054-85 27 25
070-260 74 00
Reklamationsansvarig
Christer Johansson
076-830 16 41
Arbetsledare Fjärr (em)
Wesley De Vries
054-444 28 75
070-781 88 05
Produktions förman HD trafik
Ida Nilsson
054-85 27 21
076-830 16 00
Arbetsledare krets
Anders Magnusson
054-444 28 62
076-830 56 07
Arbetsledare lokalt
Mathias Salomonsson
054-85 27 36
076-830 16 40
Arbetsledare HD Trafik
Antonio Goméz
054-444 28 60
076-830 16 30
Produktions förman Fjärr
Stephan Ammer
054-444 28 64
076-830 02 20
Arbetsledare HD trafik
Jonas Creutzer
054-444 28 65
070-781 88 10
Arbetsledare Natt
Stefan Blomqvist
054-444 28 63
076-830 16 20
Trafikledare Fjärr
Roger Sigrén
054-85 27 37
076-830 16 90

Företagsledning

VD
Oscar Oscarsson
054-85 27 23
070-566 95 66
Ekonomichef
Heléne Simonsson
054-85 27 26
070-525 33 58
Ordförande
Lave Oscarsson
054-85 27 20

Säkerhetsrådgivare & Förtroendevalda

Säkerhetsrådgivare
Sven Hedlund
054-22 44 216
076-830 77 22
Skyddsombud
Sandra Franzén (föräldraledig)
076-8305601

Vi finns på plats

Mån – fred 05:00 – 18:00