Bröderna Oscarssons Åkeri

Bröderna Henry, Denis och Aste Oscarsson grundade företaget 1928. Efter faderns död 1925 började de utbilda sig till chaufförer. De köpte först en 1,5 tons Chevrolet och utbytte den 1931 mot en ny av samma märke. Bröderna Henry och Denis körde då timmer för Jävåns AB och för Uddeholms AB. Bröderna har nu tre lastbilar och en personbil. Körningar beställs genom bilcentralen och alla fyra vagnarna är anslutna till denna. Sex anställda arbetar i företaget.

Henry, Denis och Aste Oscarsson är födda resp. 1907, 1911 och 1913, söner till lantbrukare Oskar Mauritz Jansson o. h. h. Elin Maria f. Svensson. Aste Oscarsson är sedan 1941 gift med Ingrid Andersson. Barn: Lave, född 1943. Henry Oscarsson är sedan 1937 gift med Olga Delang. Barn: Sten Erik, född 1938 och Kerstin, född 1940. Denis Oscarsson är gift sedan 1939 med Ester Johansson. Barn: Hasse, född 1941.

Efter några år löste Aste ut sina två bröder och blev ensam ägare till Oscarsons Åkeri. Under senare delen av 50-talet började Aste att köra för Bilspedition och fick då Göteborgstrafiken. I mitten av 60-talet tillkom Norrlandstrafiken med Sundsvall, Örnsköldsvik samt Östersund och denna trafik utvecklades senare till att gälla hela Norrlandsregionen.

1975 ändrades bolagsformen på Oscarsons Åkeri till att bli ett Aktiebolag och namnet ändrades till Oscarsons Transport AB. Lave Oscarson, Astes son, blev delägare till 50 %, Lave hade då arbetat i företaget sedan 1957.

BGAB Godsservice i Karlstad AB

1977 uppkom ett behov av lokaltrafikbilar från Bilspedition (nuvarande DB Schenker). Ett bolag som kom att heta Bilspedition Godsservice i Karlstad AB bildades av Bilspedition, Oscarsons Transport AB, Ivan Svensson, Botvid Karlsson, Emilssons och Stig Gustavsson. Bilspedition ägde 50 % och de övriga fem delägarna delade på resterande 50 %. Efter uppstarten av lokaltrafikbilarna tillkom ett behov av kretstrafik, och den första kretstrafiklinjen blev Molkom – Filipstad.

1987 köpte Oscarsons Transport AB ut de övriga delägarna och blev ensam ägare till Godsservice. Laves barn, Oscar och Helené, började arbeta inom familjeföretaget, verksamheten växte och fler linjer tillkom.

Godsservice utför idag godstransporter (krets och lokalt) åt DB Schenker. Godsservice har sitt säte i Karlstad och har omlastningscentraler i Arvika, Säffle och Årjäng. Verksamheten omfattar totalt 76 anställda, 45 bilar och 17 släp.

Beves Express AB

Beves Express AB förvärvades av familjen 2001. Beves är ett distributionsåkeri som bedriver kyl- och frystransporter (krets och lokalt) åt bland andra Bring Frigoscandia och Coldsped.

Verksamheten omfattas av ca 50 anställda, 20 bilar och 15 släp. Beves kör tempererat gods till bland annat butiker, restauranger, sjukhus och skolor.
Beves bedriver också ett utbildningsbolag tillsammans med Wiréns åkeri AB i Kristinehamn som heter Yrkesförarutbildning i Värmland HB (YFUV). Här utbildas lastbilschaufförer och lastbilmekaniker i samarbete med Arbetsförmedlingen. YFUV samarbetar även med en kommunal gymnasieskola som utbildar lastbilschaufförer och ansvarar för den teoretiska och praktiska delen inom utbildningen, dock ej kärnämnen.

Oscarsons Transport försvinner

2004 renodlades verksamheten till att enbart handla om Godsservice som kör krets och
lokaltrafik med gods och paket samt Beves som kör tempererat gods. Oscarsons Transport slutade att köra fjärrtrafik.
Företagen drivs fortfarande av familjen Oscarson. Vd är Oscar Oscarsson och vice Vd/ekonomichef är Helené Simonsson. Lave Oscarson sitter med i styrelsen men har uppnått pensionsålder och arbetar inte längre heltid.

RRE Andersson Åkeri AB

Våren 2012 förvärades ett mindre åkeri vid namn RRE Andersson Åkeri AB i Arvika. De är inte knutna till någon större distributör och de kör mest lokaltrafik. Verksamheten omfattar ca 10 anställda, 5 bilar och 5 släp